Voorlichting en contactdag epilepsiechirurgie - in het WKZ

Op 13 oktober was de jaarlijkse voorlichtingsdag voor epilepsiechirurgie. Een initiatief van SEIN, EVN en UMC Hersencentrum en vond plaats in het Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht. Wij waren aanwezig om ons verhaal te delen. Interview vanaf 1.12 min.

cross