Matthijs gaat verder met de helft

Persbericht rondom de collecteweek

Ieder jaar worden ongeveer 65 kinderen met epilepsie geopereerd. Dit aantal is de  laatste jaren sterk toegenomen. Vooral bij kinderen zijn de hersenen nog flexibel waardoor de ene hersenhelft soms zelfs taken van de andere helft kan overnemen. Om een betere behandeling van epilepsie voor meer kinderen mogelijk te maken, blijft onderzoek onmisbaar. En onderzoek leidde al tot resultaat, zoals blijkt uit het verhaal van Anne.

Lees hier het persbericht

cross